Veru apriņķis no pārējās Igaunijas skaidri izceļas ar savu daudzveidīgo reljefu, skaistām ainavām un strauji mainīgām dabas kopienām. Skaistākās un vērtīgākās dabas vietas tiek rūpīgi uzturētas un aizsargātas.

Veru apriņķa aizsargājamās teritorijas aptver vairāk nekā 36 000 hektārus. 51 aizsargājamais dabas objekts ir ietverts Natura 2000 aizsargājamo putnu un dabas teritoriju tīklā. Lielākie starp tiem ir Karulas nacionālais parks un Hānjas dabas parks, turklāt Igaunijas dabas patiesās pērles slēpj vēl 12 mazākas ainavu aizsardzības teritorijas un 4 dabas rezervāti, kā arī 20 dažādu dzīvotņu un augšanas vietu aizsargājamās teritorijas. Kā atsevišķi aizsargājami dabas objekti Veru apriņķī ir novērtēti 37 mūžvecie koki, tostarp arī Igaunijas ozolu karalis - 700 gadus vecais Tamme-Lauri ozols.

Jebkurā gadījumā ir vērts apmeklēt un iepazīt Veru apriņķa dabas vērtības, jo, pateicoties šeit esošo kopienu daudzveidībai un dažādībai, garlaicīgi šeit nebūs.


Ceļojuma trajektorija kartē

$("#setStart").fancybox({ 'modal' : true });