10 km garajā un 52 metrus dziļajā Reuges ielejā ir septiņi ezeri: Kahrilas, Teugjerves, Ratasjerves, Kausjerves, Reuges Sūrjerves, Līnjerves un Valgjerves ezeri. Ezerus savieno Reuges jeb Ajo upe, kas sākas Tindiorgas ielejā. Reuges senleja sastāv no Tindiorgas, Kilmorgas, Mehkorgas, Ēbikuorgas, Tinopētri, Hinni, Sikaso un Jerveotsas ielejām. Slavenākā no tām ir 300 m garā un 12-15 m dziļā Ēbikuorgas ieleja, kas sākas pie senā pilskalna pakājes. Pavasarī, ievu ziedēšanas laikā, ielejā skan lakstīgalu dziesmas - no tā arī radies ielejas nosaukums. Ēbikuorgas malā atrodas Ēbikuorgas apmeklētāju centrs, kur varat saņemt informāciju par dabu, vēsturi un klimata pārmaiņām.

https://www.visitestonia.com/lv/oobikuorg-%C4%93biku-ieleja-un-reuges-ezeri

Ceļojuma trajektorija kartē

$("#setStart").fancybox({ 'modal' : true });