Võromaa om üts ummamuudu kotus, inemise kõnõlõsõ eesti keelest tõistmuudu kiilt ja aig lätt tan mäki, järvi ja mõtsu vaihel kah hoobis tõistmuudu – aigu om! Põlitsõ võrokõsõ, kiä omma tan maanukan hajevil taloden elänü hulka põlvkundõ üttejärge, om harinu umma ello esi elämä ja pedävä kombit. Tarkus ja tiidmise om saadu edevanõmbide käest, külä ja elo oppasõ kõrrast manu, a tasakaalu tulõ hoita vana ja vahtsõ vaihel, et ilm uppi es lännü.
Võrokõnõ hoit ja avvustas luudust hindä ümbre – maast ja mõtsast saa jo söögikraami, minkal om uma mekk. Mõtsalda mõista-ei kuigi ellä ja taloelämisen piäsi iks mõni eläjäkene olõma. Iho ja henge harimises om kõgõ parõmb kotus savvusann.
Võrokõsõ kuraasi ja vigurist juttu kuulõt sääl, kon om pido, a pidopaiga lövvät üles lõõdsapilli mängmise vai lauluhelü perrä.
Võrokõisi elost-olõmisest ja ilmapildist saat inämb teedä, ku tulõt Võromaalõ ja kaet esi perrä.

------------------------------


Veru apriņķis ir viena savdabīga vieta, cilvēki šeit runā valodā, kas atšķiras no igauņu valodas, un laiks šeit starp pakalniem, ezeriem un mežiem reizēm rit pavisam citādi - steigas mums nav!
Senie Veru iedzīvotāji, kas šajā zemes stūrīti dzīvojuši izkliedētās saimniecībās daudzas paaudzes, dzīvo pēc savām ierastajām ieražām. Prasmes un zināšanas ir iegūtas no senčiem, sabiedrība un pati dzīve vēl piedod gudrību, bet līdzsvars jāuztur starp vecajām un jaunajām paražām, lai dzīves līmenis tomēr saglabātos labs.
Veru iedzīvotāji saglabā un ciena dabu – zeme un mežs nodrošina ēdienu, kuram ir tieši šim apgabalam raksturīga garša jeb vietējo saukta par “uma mekk”. Mežs ar savām bagātībām palīdz izdzīvot visa gada garumā, un lauku saimniecībās vienmēr tiek turēti arī dzīvnieki. Saimniecībā esošā dūmu pirts ir labākā vieta gan dvēselei, gan arī ķermenim.
Veru iedzīvotāju kurāžu un jaukās sarunas ir dzirdamas tur, kur notiek gadatirgus vai svinības, bet svinību vietu atradīsiet pēc akordeona skaņas vai dziedošām balsīm.
Par Veru iedzīvotāju dzīvi un pasaules uzskatiem uzzināsiet vairāk, ja ieradīsieties Veru apriņķī un apskatīsiet visu savām acīm.

Ceļojuma trajektorija kartē