Ticiet vai nē, bet vislabākā vieta dzīvošanai Igaunijā ir Veru apriņķis. Tieši tā - dzīvošanai, jo mūsu galvenie ceļi un ielas ir kārtībā, mums kursē kārtīgi autobusi, mums ir bezmaksas autostāvvietas, mūsu bērnudārzi un skolas ir lieliski aprīkoti, kārtīgi atjaunoti un parasti arī tajos nav garas rindas. Mums ir daudz dažādas interešu skolas un pulciņi, šeit aug lieliski sportisti, zinātnieki, strādnieki un biznesa cilvēki. Veru apriņķī valda īpaša enerģija, pacilājoši uzskati, nekustamie īpašumi par izdevīgu cenu, daudzveidīga kultūras dzīve, savdabīgas kopienas, un vissvarīgākais - šeit ir droši.
Veru apriņķi galvenokārt raksturo kultūras bagātības. Veru apriņķī satiekas divas unikālas kultūras telpas - veru un setu kultūra. Vietējos iedzīvotājus raksturo skaidras kultūras identitātes un savu sakņu izjūta. Veru iedzīvotāji ar lepnumu nodod tālāk savu senču paražas, un runā veru vai setu valodā. Veru iedzīvotājs ciena senās gudrības - viņš prot darīt darbu, ko darīja arī viņa senči, neatkarībā no tā, vai tas ir gaļas kūpināšana, ar izkapti pļaušana vai guļbūves mājas būvēšana. Savdabīga ir arī Veru iedzīvotāju savstarpējā sarunvaloda, kuras atšķirība no igauņu kopējās valodas ir uz izpratnes robežas. Veru apriņķa iedzīvotāji ir saliedēti un sabiedrībā aktīvi. Daudzi no šejienes iedzīvotājiem pieder nevalstiskās organizācijās vai apvienībās, kas padara dzīvi šajā reģionā daudzveidīgāku un aizraujošāku.


Ceļojuma trajektorija kartē