Veru apriņķa uzņēmējdarbības vide ir atvērta un daudzās lietās balstīta uz apvienību tīkliem. Lielākā daļa sinerģijas tiek radīta uzņēmējdarbības nozarēs, kas balstās uz reģionālajiem resursiem, kur par iekšējo sektora attīstību rūpējas nozares uzņēmēju klasteri un atbalstošas valsts sektora organizācijas. Tas attiecas arī uz kokmateriālu un mēbeļu ražošanas nozari, kur sektora konkurētspēju atbalsta kompetenču centrs TSENTER, un sektora uzņēmumus apvieno Dienvidaustrumu Igaunijas Kokrūpniecības klasteris. Tūrisma nozares uzņēmumi saņem atbalstu no Veru apriņķa Tūrisma Apvienības un Veru apriņķa Attīstības aģentūras. Pārtikas tīkla un UMA MEKK marķējuma izstrādi atbalsta Veru apriņķa Zemnieku Savienība un apvienība “Võrumaa Partnerluskogu”. Svarīga loma ir radošajām nozarēm, kas balstītas uz kultūras mantojumu un viedu neklātienes darbu.
Viena no svarīgākajām uzņēmējdarbības atbalsta struktūrām novadā ir Veru apriņķa Attīstības aģentūra, kas ir daļa no reģionālo attīstības centru valsts mēroga tīkla. Aģentūras misija ir atbalstīt novada uzņēmējus, vietējās pašvaldības un pilsoniskās sabiedrības reģionālo projektu īstenošanā, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi un dzīves kvalitāti. Darbinieku profesionalitāti palīdz nodrošināt Veru apriņķa Profesionālās izglītības centrs, kas labā līmenī iedzīvotājus apmāca tehnikas, tūrisma, ēdināšanas, izmitināšanas, tirdzniecības un biznesa nozarēs. Turklāt tiek piedāvāta tālākizglītība un pārkvalificēšanās atbilstoši darba tirgus vajadzībām. Apriņķa ekonomikas attīstības virzienus uzrauga Veru apriņķa valde, kas arī nodarbojas ar uzņēmējdarbības infrastruktūru un uz eksportu virzīto projektu vadīšanu.


Ceļojuma trajektorija kartē