Luhasoo ainavu liegums 1981. gadā tika iekļauts aizsargājamo teritoriju sarakstā kā Dienvidigaunijas lielākais viengabalainais, gandrīz cilvēku darbības neskartais, purvu masīvs, kura platība ir gandrīz 800 hektāri. Luhasoo liegumam ir augsta vides aizsardzības un ainaviskā vērtība gan kā visaptverošai ekosistēmai, gan arī kā aizsargājamo dzīvotņu dzīvesvietai. Interesantas ir purvā esošās 15 minerālaugsnes salas, kuru augstums parasti ir līdz 1 metram, un to augsne ir smilšaina. Luhasoo mācību taka vijas caur vairākiem daudzveidīgiem purvu un augsto purvu reljefiem, kā arī pārejas un zemo purvu reljefiem.

Ceļojuma trajektorija kartē

$("#setStart").fancybox({ 'modal' : true });