PIEVIENO CEĻOJUMA MĒRĶIM
Hānjas dabas parks atrodas Veru apriņķa sirdī - Hānjas augstienē, Igaunijas augstākajā reģionā - aptuveni 18% no dabas parka teritorijas atrodas augstāk par 250 m virs jūras līmeņa. Dabas parks ir izveidots, lai nodrošinātu Hānjas augstienēm raksturīgo ainavu un dabisko dzīvotņu, kā arī vēsturiski izveidojušos dzīvesveidu – izkliedētie ciemati, mazi zemes gabali, pļavas un ganības, sliktas aramzemes dēļ radušās amatniecības tradīcijas - saglabāšanu, atjaunošanu un attīstību. Noderīga informācija: šeit atrodas augstākā virsotne Baltijas valstīs - (318 m), Lielais Munameģis, Igaunijas dziļākais ezers - Reuges Sūrjerves ezers (38 m), kā arī vairākas interesantas pārgājienu takas.

Ceļojuma trajektorija kartē

$("#setStart").fancybox({ 'modal' : true });