Reuges Sūrjerves ezers - Igaunijas dziļākais ezers - 38 m
Lielais Munameģis - augstākā virsotne Igaunijā un Baltijā - 318 m
Tūljerves ezers - ezers, kas atrodas visaugstāk no visiem Igaunijas ezeriem - 257 m virs jūras līmeņa
Vellamegi - pēc relatīvā augstuma Igaunijas visaugstākais paugurs - 304 m, kalnā atrodas purvs ar Igaunijā biezāko kūdras kārtojumu – 17 m
Kitiorgas ieleja - Igaunijas dziļākā senleja - līdz 70 metriem
Piusas alu sistēmas dabas rezervāts, kas atrodas Vecajā Veru apriņķī - aizsargājamajā teritorijā atrodas lielākā ziemojošo sikspārņu kolonija Austrumeiropā
Herma Mēmine jeb Keldri mūris - augstākais devona smilšakmens atsegums Igaunijā - 43 m (redzamās daļas augstums ir 19 m)
Vehandu upe (arī Voo, augštecē Pihajegi upe) - Igaunijas garākā upe, kopā ar Pihajegi upi 162 km
Veimelas Alajerves ezers - ezers ar biezāko dūņu slāni Igaunijā - 17 m
Tamme-Lauri ozols - Igaunijas resnākais un vecākais (apmēram 700 gadi) koks - 8,5 metru augstumā apkārtmērs 1,3 m
 

Ceļojuma trajektorija kartē

$("#setStart").fancybox({ 'modal' : true });