Võrukeelse koolimuusikali teksti- ja noodiraamat

  • EUR 10,00
Võrukeelse koolimuusikali „Koolin om umbõlõ mõnna“ noodi- ja tekstiraamat. Muusikali teksti ja laulusõnade autor on Contra. Muusika looja Piret Rips-Laul. Contra on kirjutanud loo tänapäeva koolinoorte igapäeva elust. See on lustlik lugu inimeste suhetest ja omavahelisest möödarääkimisest, mis tuleneb noorte erinevast taustast ja keelekeskkonnast. Lugu toob välja noortele tähtsaid teemasid, kuidas saada raha ja mida hakata peale armuvaluga. „Omgi hää, et noorõ omma erinevä ja näide maailm om häste kirriv, seo tege elo pallo põnevambas ja koolin piät iks nall´a ka saama ,“ arvab kirjanik. Helilooja uuris süvitsi tänapäevast noorte muusikat, mis kõnetaks noori ja samas seaks neile vahvaid väljakutseid. Piret Rips-Laul on loonud sellele muusikalile kaheksa erinevat stiili laulu. Laule on nii solistidele kui koorile. Võro Selts VKKF on muusikali „Koolin om umbõlõ mõnna“ materjali kokku köitnud ja selles on nii muusikali tekst kui laulusõnad ning noodid lauljatele ja klaveripartii. Materjali juurde kuulub ka plaat laulude fonogrammidega. Koolimuusikal sobib lavastamiseks põhikooli õpilastega. „Koolin om umbõlõ mõnna“ koolimuusikali esmaesitus toimus ühiselt Võru Kesklinna kooli noorte ja õpetajatega 10. juunil 2021 aastal. Etendusest Võru kultuurimaja „Kannel“ teatrisaalis tegi foto Tõnis Anton.  
$("#setStart").fancybox({ 'modal' : true });