CAR HIRE:                                                    BUS HIRE:

RiverRent                                                      FIE Valdur Roots

Vilja 23A, Võru, +372 516 2761                     Uue-Antsla, Antsla vald, +372 527 2261

Võru Automaailm                                         Merling Reisid

Vabaduse 2A, Võru, +372 733 7588             Tagaküla, Võru vald, +372 539 8185

My rout on map

$("#setStart").fancybox({ 'modal' : true });