VÕRO KIIL

Võromaa om üts ummamuudu kotus, inemise kõnõlõsõ eesti keelest tõistmuudu kiilt ja aig lätt tan mäki, järvi ja mõtsu vaihel kah hoobis tõistmuudu – aigu om! Põlitsõ võrokõsõ, kiä omma tan maanukan hajevil taloden elänü hulka põlvkundõ üttejärge, om harinu umma ello esi elämä ja pedävä kombit. Tarkus ja tiidmise om saadu edevanõmbide käest, külä ja elo oppasõ kõrrast manu, a tasakaalu tulõ hoita vana ja vahtsõ vaihel, et ilm uppi es lännü.
Võrokõnõ hoit ja avvustas luudust hindä ümbre – maast ja mõtsast saa jo söögikraami, minkal om uma mekk. Mõtsalda mõista-ei kuigi ellä ja taloelämisen piäsi iks mõni eläjäkene olõma. Iho ja henge harimises om kõgõ parõmb kotus savvusann.
Võrokõsõ kuraasi ja vigurist juttu kuulõt sääl, kon om pido, a pidopaiga lövvät üles lõõdsapilli mängmise vai lauluhelü perrä.
Võrokõisi elost-olõmisest ja ilmapildist saat inämb teedä, ku tulõt Võromaalõ ja kaet esi perrä.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH

Võrumaa is a unique area, the language spoken here is different from regular Estonian and the time also passes very differently here, in the middle of hills, lakes, and forests – there is always time!
The indigenous people of Võro who have been residing in the scattered farm houses found here for many generations still observe their traditions and customs. Their skills and knowledge come from their ancestors, while new wisdom is gained from the community and from life itself. For the life to remain good, however, a good balance of the old and new customs must be preserved.
The people of Võrumaa protect and respect the nature – the land and forests provide the food, which has a unique flavour characteristic to the region, referred to as ‘uma mekk’ by the locals. The riches of the forests help the people get by year-round and animals have always been kept in rural households. The smoke sauna accompanying every proper farm house ensures the best nourishment for the soul as well as the body.
The gutsy and whimsical manners of the Võro people can be marvelled where ever there’s a fair or a party going on, party venues, however, are easy to find by the sounds of accordion and singing.
If you are eager to learn more about the lives and world views of the people of Võro, why not visit Võru County and see for yourself!

My rout on map