Võrumaa erottuu selvästi muusta Virosta vaihtelevan pinnanmuodostuksensa, monipuolisten maisemiensa ja nopeasti vaihtuvien luontokokonaisuuksiensa puolesta. Kauneimmat ja luontoarvoiltaan merkittävimmät paikat ovat huolella hoidettuja ja suojeltuja.

Võrumaan suojeltavia alueita on yhteensä yli 36 000 hehtaaria. 51 suojeltavaa luontokohdetta kuuluu lintujen- ja luonnonsuojelualueiden Natura 2000 -verkostoon. Niistä suurimmat ovat Karulan kansallispuisto ja Haanjan luonnonpuisto. Lisäksi Võrumaalla on 12 pienempää maiseman- ja 4 luonnonsuojelualuetta sekä 20 erilaista elinympäristöjen ja kasvupaikkojen suojelualuetta, jotka kätkevät virolaisen luonnon todellisia helmiä. Yksittäisinä luonnonsuojelukohteina Võrumaalla on 37 aarniopuuta, joiden joukossa on myös Viron tammien kuningas, 700-vuotias Tamme-Laurin tammi.

Võrumaan luontokohteiden yhteisöiden monipuolisuus ja vaihtelevuus on mielenkiintoista, joten niihin kannattaa ehdottomasti tulla tutustumaan.

 


Matkareitti kartalla

$("#setStart").fancybox({ 'modal' : true });