VÕRO KIIL:

Võromaa om üts ummamuudu kotus, inemise kõnõlõsõ eesti keelest tõistmuudu kiilt ja aig lätt tan mäki, järvi ja mõtsu vaihel kah hoobis tõistmuudu – aigu om! Põlitsõ võrokõsõ, kiä omma tan maanukan hajevil taloden elänü hulka põlvkundõ üttejärge, om harinu umma ello esi elämä ja pedävä kombit. Tarkus ja tiidmise om saadu edevanõmbide käest, külä ja elo oppasõ kõrrast manu, a tasakaalu tulõ hoita vana ja vahtsõ vaihel, et ilm uppi es lännü.
Võrokõnõ hoit ja avvustas luudust hindä ümbre – maast ja mõtsast saa jo söögikraami, minkal om uma mekk. Mõtsalda mõista-ei kuigi ellä ja taloelämisen piäsi iks mõni eläjäkene olõma. Iho ja henge harimises om kõgõ parõmb kotus savvusann.
Võrokõsõ kuraasi ja vigurist juttu kuulõt sääl, kon om pido, a pidopaiga lövvät üles lõõdsapilli mängmise vai lauluhelü perrä.
Võrokõisi elost-olõmisest ja ilmapildist saat inämb teedä, ku tulõt Võromaalõ ja kaet esi perrä.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUOMEKSI:


Võrumaa on yksi erityinen alue, ihmiset puhuvat viron kielestä poikkeavaa kieltä ja aikakin kulkee täällä mäkien, järvien ja metsien välissä eri tavalla – aikaa on!
Alkuperäiset võrolaiset, jotka ovat asuneet täällä Viron nurkassa hajanaisesti sijaitsevilla tiloilla useiden sukupolvien ajan, toimivat totuttujen tapojensa mukaan. Taidot ja tiedot on saatu esivanhemmilta, yhteisö ja elämä itse antavat lisää viisautta, mutta tasapaino tulee säilyttää vanhojen ja uusien tapojen välillä, jotta elintaso pysyisi edelleen hyvänä.
Võrumaan ihmiset huolehtivat luonnosta ja kunnioittavat sitä – maasta ja metsästähän saadaan ruokaa, jossa on juuri tälle seudulle ominainen maku eli „uma mekk“. Metsä rikkauksineen auttaa tulemaan toimeen ympäri vuoden ja maalla on pidetty aina eläimiä. Maatilan yhteyteen kuuluva savusauna on paras paikka sekä keholle että mielelle.
Võrolaisen julkeutta ja metkukkaita juttuja kuulet siellä, missä vietetään markkinoita tai juhlia ja juhlapaikan löydät harmonikansoiton tai laulun perusteella.
Saat tietää enemmän võrolaisten elämästä ja maailmankatsomuksesta, kun tulet Võrumaalle ja näet kaiken itse.

Matkareitti kartalla