Võrumaan yritysympäristö on avoin, tuettu ja pitkälti verkostoihin perustuva. Eniten synergiaa luodaan alueellisiin resursseihin perustuvilla toimialoilla, joilla alan yrittäjien klusterit johtavat ja julkisen sektorin organisaatiot tukevat sektorin sisäisiä kehityksiä. Näin on puutavaran tuottamisen ja huonekalujen valmistuksen alalla, jossa sektorin kilpailukykyä tukee kompetenssikeskus TSENTER ja alan yrittäjiä yhdistää Kagu-Eesti Puiduklaster (Kaakkois-Viron puuklusteri). Matkailualan yrittäjät saavat tukea Võrumaa Turismiliit -matkailuliitolta ja Võrumaa Arenguagentuurilta (Kehittämiskeskus). Ruokaverkoston ja UMA MEKK -merkin kehittämistä tukevat Võrumaa Talupidajate Liit ja Võrumaa Partnerluskogu. Kulttuuriperintöön perustuvalla luovalla taloudella ja älykkäällä etätyöskentelyllä on tärkeä rooli.
Maakunnan yksi tärkeimmistä yrittämisen tukirakenteista on Võrumaa Arenguagentuur (Võrumaan kehittämiskeskus), joka kuuluu valtakunnalliseen maakuntien kehittämiskeskusten verkostoon. Keskuksen missiona on tukea maakunnan yrittäjiä, kunnanhallituksia ja kansalaisjärjestöjä alueen yritysympäristöä ja elämänlaatua parantavien projektien toteuttamisessa. Työntekijöiden ammattitaidon takaa Võrumaan ammattikoulutuskeskus, jossa opetetaan tasokkaasti tekniikan-, matkailu-, ravitsemis-, majoitus-, kaupan ja yritystoiminnan aloja. Lisäksi ammattikoulutuskeskus tarjoaa jatko- ja uudelleenkoulutusta työmarkkinoiden tarpeita vastaavasti. Maakuntien talouskehityssuuntia seuraa Võrun maakuntahallitus, joka johtaa lisäksi yrittäjyyden infrastruktuuria ja vientiin suuntautuneita projekteja.


Matkareitti kartalla