Võru on kahtlemata üks Eesti kaunemaid linnu. Omanäolise tänavavõrguga ning armsate madalate puumajadega linnasüda võlub külastajaid igal sammul.

Võru omanäolisust väljendab ka linna tunnuslause Üts ummamuudu liin (üks omamoodi linn), mis kannab endas positiivset ja südamlikku hõngu, väärtustab Võrus elavaid sõbralikke ja avatuid inimesi ning väljendab Võrule omast elamise ja olemise viisi, piirkonnas kasutatavat murdekeelt, omanäolist puitarhitektuuri, kaunist loodust, rahva positiivset suhtumist "umasse" ja "häässe" ning omakultuuri tervikuna.

Reisitrajektoor kaardil

$("#setStart").fancybox({ 'modal' : true });