Võru maakonnas väga palju imelisi kohti, mis pildistamist vääriksid. Mõned kohad ja sündmused, mis Võru maakonda eriti hästi ilmestavad on püütud pildile.

Siit galeriist leiad pildid, mille on kokku kogunud SA Võrumaa Arenduskekus ning, mida on võimalik TASUTA kasutada piirkonna mainekujunduslikel eesmärkidel.
Näiteks kasutada oma info- ja esitlusmaterjalides, interneti kodulehel, sotsiaalmeedias, SA Võrumaa Arenduskeskuse korraldatavatel üritustel ning trükistes märkides autori nime pildi juures või autorite loetelus.


Reisitrajektoor kaardil

$("#setStart").fancybox({ 'modal' : true });