Luhasoo maast ikukaitseala asub Eesti-Läti piiri ääres Pärlijõe lammil ja on loodud piirkonnale iseloomuliku järvetekkelise sooala kaitsmiseks. Luhasoo on Lõuna-Eesti suurim ja ainuke peaaegu inimtegevusest puutumatuna säilinud soo, mille erilisteks pärliteks on kolm rabajärve. Luhasoos on jälgitavad pea kõik soo arenguastmed, kasvab palju kaitsealuseid taimi ning pesitseb sookurg.

Reisitrajektoor kaardil

$("#setStart").fancybox({ 'modal' : true });