Võru Instituut on võron kielen ja kulttuurin talo - sieltä voit kysyä neuvoja võron kielestä ja tavoista. Avoinna on võronkielisten kirjojen esittelymyynti. Vana-Võromaan nettikaupassa Umapuut on myynnissä võronkielisiä kirjoja, levyjä võronkielisillä lauluilla, laaja valikoima paikallista käsityötä ja muistoesineitä võron symbolein. Halutessasi voit tilata instituutista võron kielen opetusta, luentoja tai esittelyjä võron kielestä ja kulttuurista. Aloita tutustuminen Vana-Võromaan kulttuuriperintöön Vana-Võromaan museoista, jotka ovat portti paikalliseen kulttuuriin ja joissa on ytimekkäitä perusnäyttelyitä, teemapäiviä ja työpajoja.
$("#setStart").fancybox({ 'modal' : true });