Osula Harjumäel avati 1986.a. maakivist mälestuskivi, meenutamaks talupoegade Pühajõe mässu: Võhandu jõge pidasid muistsed eestlased pühaks, sest seal usuti olevat Pikse eluase. 1640.a. ehitas Sõmerpalu mõisnik Ohm Võhandu jõele lisaks viljaveskile ka saeveski. Järjestikuste viljaikalduste põhjuseks pidasid talupojad püha jõe rüvetamist. 8.juulil 1642 hävitasid talupojad veski ja tammi. Vastuhakk suruti sõjaväe abiga maha ja talupojad said karmilt karistada. Urvaste kirikuõpetaja Johann Gutsleff kirjutas Erastvere talupojalt Vihtla Jürgenilt üles pikse palve (Voda Picer), mis ilmus 1644.a.