Keskväljakut ääristavad silmapaistvad kivihooned, mis mitmekesistavad valdavalt puitmajadega Võru arhitektuurilist ilmet.  Arhitekt Henn Kuvasto projekteeritud funktsionalistlikus stiilis hoone valmis 1938. a toonase maavalitsuse jaoks. Enne asus samal kohal ajaloolise Tartu – Võru postitee Võru postijaam. Maja on läbi aegade olnud kasutusel administratiivhoonena ja täna täidab hoone Võru riigimaja funktsiooni.
$("#setStart").fancybox({ 'modal' : true });