Vastseliina piiskopilinnus on üks 30st avastamist väärivast paigast Lõuna- Eestis, mis on tähistatud National Geographic'u kollase aknaga. Keskajal oli linnus kuulus palverännu sihtpunkt: paavst Innocentius VI käsul said linnusekabeli  imettegevat risti näinud palverändurid 1 aasta ja 40 päeva ulatuses vabastust neile peale pandud meeleparandus tegevustest. Linnus purustati Põhjasõjas Peeter I vägede poolt. Tänapäeval saab linnust külastada nii omapäi kui ka giidiga koos. Linnuse varemate juures asub Vastseliina piiskopilinnuse keskaja elamuskeskus.