Vana-Võromaa kreisi (1783) ja Võru linna (1784) asutaja Vene keisrinna Katariina II nimepühakule Katariinale Aleksandriast  pühendatud kirik õnnistati 1793.a. Selle stiililt hilisbarokse, tugevate varaklassitsistlike sugemetega, ühelöövilise, suurte kaarakendega kirikuhoone projekteerijaks arvatakse olnud Christoph Haberlandt Riiast. Kirikus on vendade Kriisade poolt 1913.a. ehitatud orel. Katariina kirikut saab külastada pühapäeviti jumalateenistuse ajal või eelneval kokkuleppel. Kirik asub Võru linna keskväljakul ning liikudes mööda Katariina alleed jõuab Tamula järve promenaadile.
$("#setStart").fancybox({ 'modal' : true });