Võru linna ja Vana-Võromaa kreisi asutaja Vene keisrinna Katariina II nimepühakule Katariinale Aleksandriast  pühendatud kirik, mille kõrval on Võru linna keskväljak.Siit, mööda Katariina alleed jõuab Tamula järve promenaadile. Oletatakse, et selle stiililt hilisbarokse, tugevate varaklassitsistlike elementidega, ühelöövilise, suurte kaarakendega kirikuhoone projekteerijaks on olnud arhitekt Christoph Haberlandt Riiast. Kirikus on vendade Kriisade poolt 1913.a. ehitatud orel. Katariina kirikut saad külastada pühapäeviti jumalateenistuse ajal  või kokkuleppel.
$("#setStart").fancybox({ 'modal' : true });