Rõuges asunud muistse asula kultuurkiht peitis endas mitmete eluhoonete varesid ja hulgaliselt olmeesemete leide. Asulast hilisem on loodusliku neemiku lääneossa rajatud linnus, kus asusid eluhooned. Tänapäeval on nähtavad vaid linnuse otsavallid nende ees asetsevate kraavidega. Muinasasula ainult kirvega ehitatud näidismajad annavad ettekujutuse ammusest elu- ja ehitusviisist. Rõuge leiumaterjali hulgas on ka kohalike käsitööliste töövahendite näidiseid, leide näeb Võrumaa Muuseumis.  Kirikukihelkonnana on Rõuget esimest korda mainitud 1613.a. Alevik tekkis tänapäevasel kujul 19. sajandil.
$("#setStart").fancybox({ 'modal' : true });