EAÕK Plaani Püha Nikolai kirik pärineb juba tsaariaegsest usupööramisajast ning sümboliseerib ühte ajajärku Eesti mitmepoolsest kristianiseerimisest. Plaani kirik, mis õnnistati püha Nikolai auks 1873. aastal, on ehitatud Plaani mõisa maale. Kirik on ehitatud viie sibulkupliga, maakividest ja põletatud tellistest tüüpehitisena. Kiriku juurde kuulub kalmistu. Huvitav teada: • Nõukogude võimu perioodil kasutas kohalik ühismajand Plaani kirikut laohoonena.
$("#setStart").fancybox({ 'modal' : true });