Võru-Valga maantee ääres Nursi külas asuv magasiait on ehitatud 19. sajandi teisel poolel. Magasi- ehk laenuviljaaitu hakati Eestis rajama juba 18. sajandi teisel poolel. Neis hoiti kohustuslikku viljatagavara. Ka talupojad said mõisnikult laenata vilja toiduks või külviks. Kasulik teada: Krohvimata maakivist kelpkatusega hoone on ehitismälestis ja vaadeldav ainult väljast.
$("#setStart").fancybox({ 'modal' : true });