Vastseliina piiskopilinnus on üks 21st avastamist väärivast paigast Lõuna- Eestis, mis on tähistatud National Geographic'u kollase aknaga. Keskajal oli linnus kuulus palverännusihtkoht: paavst Innocentius VI käsul said linnusekabeli reliikviat, imettegevat risti, näinud palverändurid 1 aasta ja 40 päevase patukaristuse kustutuse. Linnus purustati Põhjasõjas Peeter I vägede poolt. Tänapäeval saab linnust külastada nii omapäi kui ka koos giidiga, kes linnusest palju põnevaid legende ja lugusid jutustada oskab. Linnuse Neitsitornis asuvast vaatetornist avanevad ümbruskonnale hunnitud vaated.