VÕRO KIIL

Võromaa om üts ummamuudu kotus, inemise kõnõlõsõ eesti keelest tõistmuudu kiilt ja aig lätt tan mäki, järvi ja mõtsu vaihel kah hoobis tõistmuudu – aigu om! Põlitsõ võrokõsõ, kiä omma tan maanukan hajevil taloden elänü hulka põlvkundõ üttejärge, om harinu umma ello esi elämä ja pedävä kombit. Tarkus ja tiidmise om saadu edevanõmbide käest, külä ja elo oppasõ kõrrast manu, a tasakaalu tulõ hoita vana ja vahtsõ vaihel, et ilm uppi es lännü.
Võrokõnõ hoit ja avvustas luudust hindä ümbre – maast ja mõtsast saa jo söögikraami, minkal om uma mekk. Mõtsalda mõista-ei kuigi ellä ja taloelämisen piäsi iks mõni eläjäkene olõma. Iho ja henge harimises om kõgõ parõmb kotus savvusann.
Võrokõsõ kuraasi ja vigurist juttu kuulõt sääl, kon om pido, a pidopaiga lövvät üles lõõdsapilli mängmise vai lauluhelü perrä.
Võrokõisi elost-olõmisest ja ilmapildist saat inämb teedä, ku tulõt Võromaalõ ja kaet esi perrä.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПО РУССКИ


Вырумаа является особенным краем, где люди говорят на языке, отличающемся от эстонского, а время здесь, среди холмов, озер и лесов протекает также совершенно по-другому — время есть!
Коренные вырусцы, которые жили в этом крае по рассеянным хуторам много поколений подряд, живут по своим устоявшимся обычаям. Навыки и знания получены от предков, община и сама жизнь только прибавляют мудрости, однако следует сохранять баланс между старыми и новыми обычаями, чтобы жизненный уклад оставался на хорошем уровне.
Люди Вырумаа берегут и уважают природу – земля и лес, в конце концов, дают пищу, у которой есть присущий только этому краю вкус, т.е. uma mekk. Своим богатством лес помогает спокойно жить круглый год, кроме того, в деревенских домах всегда держали животных. Черная баня на хуторе — лучшее место как для души, так и для тела.
Кураж и прибаутки вырусцев можно услышать там, где проводятся ярмарка или праздник, само место празднования найдете по звукам гармошки или песни.
О жизни и мировоззрении вырусцев узнаете больше, если приедете в Вырумаа и увидите все сами своими глазами.

Траектория путешествия на карте