MTÜ Võrumaa Turismiliit ja SA Võrumaa Arenguagentuur ühisprojekt "Võrumaa turismitoodete arendamine". Projekti rahastab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER programm (projektitoetus viitenumbriga 619217862113).

Projekti eesmärk on MTÜ-sse kuuluvate ettevõtjate vahelise koostöö parandamine, koostöövõrgustiku arendamine, siduda valdkonnas pakutavaid tooteid ja teenuseid kohaliku võrumaise kultuuripärandi ning elukeskkonnaga. Läbi uute toodetearenduste pakkuda noortele turismiasjalistele võimalust saada koostöökogemust ning arendada ettevõtlikust. Läbi koolituste ning õppereiside leida ideid uute toodete-teenuste arendamiseks ning leida omanäolisi lahendusi ja võimalusi sihtkoha turundamiseks. Läbi ühisturunduse tõsta Võrumaa, kui reisisihtkoha mainet ning tagada turismisektori jätkusuutlikus.

Antud projekti raames on kavandatavad tegevused järgmised: 
1. Koolitusprogramm 
Telefoniga pildistamise koolitus
Turunduskoolitus koos workshopiga "Kuidas turundada sotsiaalmeedias ja kodulehe kaudu" (2 päeva)
Vana-Võrumaa kultuuriruumi ja kohalikku eripära tutvustav koolitus
Sihtgrupipõhine pakettimise ja teenustedisaini koolitus (2 päeva)

2. Turundusprogramm
Imagokataloogi Võrumaa-mahe ja muhe (erinevad keeled)
Vistivoru.ee veebilehe tõlkimine ENG, RUS,LAT, FIN
Tootepõhiste kaartide loomine
Fotopank
Videopank
Reklaamid trükimeedias
Reklaam sotsiaalmeedias
PVC bännerid ja paigaldamine

3. Õppereisid
Õppereis Ida-Virumaa
Õppereis Põhja-Läti
Õppereis Drusninikai

Reisitrajektoor kaardil

$("#setStart").fancybox({ 'modal' : true });