Usute või mitte, aga parim koht elamiseks Eestis on Võrumaal. Just elamiseks, sest meie põhimaanteed ja –tänavad on korras, meil sõidavad korralikud bussid, meil on tasuta parkimine, meie lasteaiad ja koolid on hästi varustatud, korralikult renoveeritud ning üldjuhul pole seal ka pikki järjekordi. Meil on mitmekesine valik huvikoole ja –ringe, siin sirguvad tublid sportlased, teadlased, töö- ja majandusinimesed. Võrumaal on eriline energia, meeliülendavad vaated, soodne kinnisvara, mitmekesine kultuurielu, omanäolised kogukonnad ja mis kõige tähtsam – siin on turvaline.

Ennekõike iseloomustab Võrumaad kultuuriline rikkus. Võrumaal saavad kokku kaks omanäolist kultuuriruumi – võro ja seto kultuur. Siinseid inimesi iseloomustab selge kultuuriline identiteet ja oma juurte tunnetus. Võrukesed kannavad uhkusega edasi oma esivanemate kombeid ning räägivad võro või seto keelt. Võruke peab lugu vanadest tarkustest – ta oskab teha töid, mida tegid ka tema esivanemad, olgu selleks siis lihasuitsutamine, vikatiga niitmine või palkmajaehitus. Samuti on omanäoline võrukeste omavaheline kõnepruuk, mille erinevus eesti ühiskeelest on arusaadavuse piiri peal. Võrumaa inimesed on kokkuhoidvad ja kodanikuühiskonnas aktiivsed. Paljud siinsetest elanikest kuuluvad MTÜ-desse või seltsingutesse, mis muudavad piirkonna elu mitmekülgsemaks ja põnevamaks.


Reisitrajektoor kaardil

$("#setStart").fancybox({ 'modal' : true });