MTÜ Võrumaa Turismiliit on turismiettevõtjate ühendus, mille eesmärgiks on Võrumaa turismialase maine kujundamine, piirkonna turismialaste teenuste süsteemne arendamine ja tutvustamine, turismialaste projektide algatamine ja teostamine, turismialase täiendõppe organiseerimine, turismialasele ettevõtlusele kaasa aitamine, oma liikmete huvide esindamine ja kaitsmine.

2015. aastal loodi SA Võrumaa Arenguagentuuri ja MTÜ Võrumaa Turismiliidu partnerlusega turismikoordinaatori ametikoht.

Tänaseks on Turismiliidus ühtekokku 42 liiget, kelle liikmemaks jääb vahemikku 60-120€.

Turismiliiduga liitumiseks saada oma sooviavaldus MTÜ Turismiliit juhatuse esimehele (Kontakt: Alar Hõim, alar@oruvilla.ee)


Reisitrajektoor kaardil

$("#setStart").fancybox({ 'modal' : true });