Võro keele agendi rinnamärk

  • EUR 1,00
Võro keele agent on julge inimene, kes oskab võro keelt ja on valmis võro keele nädalal 1.-7. novembril 2021 julgustama ka teisi rohkem võro keelt kasutama.  Agent võib oma tööd jätkata ka peale võro keele nädalat, kui tal hoogu ja indu jätkub. Agendi rinnamärk teeb agendi paremini "nähtavaks". Lisaks märgile saab agent osta ka ametirõivast, milleks on pikkade käistega T-särk: meeste särgid leiad siit naiste särgid leiad siit   Aasta 2021 võro keele nädäli sõnum on Kiildke vai är – ma iks kõnõlõ! Agentide värbamise idee sai alguse 2020 aastal. Eesmärgiks on, et  võro keele nädala ajal oleks võro keelt rohkem kuulda igal pool – et seda kõneldaks kodus, tööl, koolis, huviringis, avalikult üles astudes jne. Agendiks võib ennast üles anda igaüks, kes oskab ja julgeb võro keelt rääkida. Ei ole oluline, kas agent töötab  paljude inimeste ees, oma väikeses töökohas või päris kodus. Teistele eeskujuks olla saab ka näiteks telefoniga kõneldes või sotsiaalmeedias võro keeles suheldes.
$("#setStart").fancybox({ 'modal' : true });