Käokiräs

  • EUR 15,00
Kogumikku "Käokiräs" on koondatud Vana-Võromaa ühe paikkonna – Põlva kihelkonna ja selle lähiümbruse pärimus. Kogumiku materjal on saadud peamiselt Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudest. Vanad tekstid on kirja pandud võru keeles, arvestades paikkonna kõnepruuki. Raamatu kasutajad võivad kohandada julgesti tekste oma kandi keelepruugiga. Väljaandesse on kogutud ennekõike selline pärimus, mida sobib kasutada koos lastega. Raamatust leiab rütmilisi lugemisi, laule, mänge, jutte, vanasõnu, mõistatusi ja vanarahva tarkusi. Materjal on kogumikus esitatud žanride kaupa: siit leiab rütmilisi lugemisi, laule, mänge, jutte, vanasõnu, mõistatusi ja vanarahva tarkusi. Raamatu pärimuspalad sobivad lastele ettelugemiseks ja -laulmiseks, kuid laulda, lugeda ja mängida võib ka lastega koos.
$("#setStart").fancybox({ 'modal' : true });