Piltsõnastu latsilõ 2

  • EUR 5,00
Järg 2004. aastagal ilmunu Piltsõnastulõ. Raamat om mõtõld 2-6 aastatsidele latsilõ võro keele oppmisõs. Raamadu omma kokko pandnu Evely Lindsalu, Triin Toom ja Triin Nagel, pildi tsehkend Kristina Viin.
$("#setStart").fancybox({ 'modal' : true });