Maavalla kalender 2021

  • EUR 3,00
Sirvikalendrisse on valitud tähtpäevad, mille maasuline tähendus ja /või kombestik on teada. Laenunimede asemel on eelistatud pühade ja kuude maakeelseid nimetusi. Sirvikalender on teadaolevalt meie ainus oma ajaarvamisvahend. Tosina jagu muistseid puusse lõigatud sirvilaudu on tänini säilinud ja neid hoitakse tallel muuseumides. Nende põhjal on koostatud uued sirvilauad, mis ilmuvad tänavu juba 43. korda.
$("#setStart").fancybox({ 'modal' : true });