Võru linna kalmistule on maetud Eesti Vabadussõjas langenud võitlejad. Vabadussõda algas 1918.a.novembris Nõukogude Venemaa kallaletungiga Eesti Vabariigile ja lõppes 2.veebruaril 1920. aastal Tartu rahulepingu sõlmimisega.  Nõukogude okupatsiooni ajal monument hävitati. 1987.a. alustas Vaba Sõltumatu Noorte Kolonn Nr 1  Vabadussõjas langenute haudade korrastamist ning 23.juunil 1988.a. mälestussammas avati taas.  
$("#setStart").fancybox({ 'modal' : true });