Järvere mõis rajati Sõmerpalu abimõisana kauni Vagula järve kaldale 1766. a. Rajajaks oli Sõmerpalu mõisaomanik filosoofiadoktor Friedrich Alexander von Möller, kes lasi ehitada Järvere mõisa oma emale ning seda kutsutigi vanaproua majaks. Sõmerpalu ja Järvere mõisat eraldas park, mis rajati 1830.aastal ja siin oli juba omal ajal umbes 200 erinevat puu-ja põõsaliiki. Kõrvalhooned korrastati ja ehitati ümber 1993.aastal. Hea teada: Kultuurimälestisena kaitse all olev mõis on käesoleval ajal eravalduses.
$("#setStart").fancybox({ 'modal' : true });