Reisitrajektoor kaardil

Võrumaa ettevõtluskeskkond on avatud, toetatud ja paljuski võrgustikel põhinev. Enim sünergiat luuakse piirkondlikul ressursil põhinevates majandusharudes, kus sektorisiseseid arendusi veavad eest valdkonna ettevõtjate klastrid ja toetavad avaliku sektori organisatsioonid. Nii on see puidu- ja mööblitootmise valdkonnas, kus sektori konkurentsivõimet toetab kompetentsikeskus TSENTER ja valdkonna ettevõtteid koondab Kagu-Eesti Puiduklaster. Turismivaldkonna ettevõtjad saavad tuge Võrumaa Turismiliidult ja Võrumaa Arenguagentuurilt. Toiduvõrgustiku ja UMA MEKK märgise arendamist toetavad Võrumaa Talupidajate Liit ja Võrumaa Partnerluskogu. Oluline roll on kultuuripärandil põhineval loomemajandusel ja nutikal kaugtöötamisel.

Maakonna üheks olulisemaks ettevõtluse tugistruktuuriks on Võrumaa Arenguagentuur, mis kuulub üleriigilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku. Agentuuri missiooniks on toetada maakonna ettevõtjaid, kohalikke omavalitsusi ning kodanikuühendusi piirkonna ettevõtluskeskkonda ja elukvaliteeti parandavate projektide teostamisel. Töötajate professionaalsust aitab tagada Võrumaa Kutsehariduskeskus, kus õpetatakse heal tasemel tehnika, turismi, toitlustuse, majutuse, kaubanduse ja ettevõtlusvaldkonna erialasid. Lisaks pakutakse täiend- ja ümberõpet vastavalt tööturu vajadustele. Maakondlikel majandusarengu suundadel hoiab kätt pulsil Võru Maavalitsus, kes tegeleb lisaks ka ettevõtluse infrastruktuuri ja ekspordile suunatud projektide eestvedamisega.