Mälestusmärk Seto Lauluimä on pühendatud kõikidele kuulsamatele Setomaa lauluemadele, eeskätt Hilana Taarka, Miko Ode ja Irö Matrina mälestuseks. Seto Lauluimä mälestusmärk valmis ja avati 1986. a. Setu Leelopäevade ajal. Seto Lauluema monumendi kuju mudel valmis Kunstnike Majas, autoriks oli skulptor Elmar Rebane. Kuju pikkus 3 m, kaal 9 tonni, materjaliks on graniit. 1995. aastal Obinitsa paisjärve ning Seto Muuseumitarõ avamispidustustel avati mälestuskivid Seto Lauluimä kuju juures veel teistelegi kohalikele laulikuile.