Miikse (Meeksi) Eesti Apostliku Õigeusu Ristija Johannese kirik on ehitatud 1952.aastal. Kiriku ehitasid koguduse liikmed omaalgatuslikus korras. Kiriku kõrval on kalmistu. Miikse kiriku tähtsaim püha on vana jaanipäev – 7. juuli. Huvitav teada: kiriku lähedal Miikse oja ääres asuval Jaanikivil olevat omal ajal istunud ja jalgu puhanud Püha Jaan (Ristija Johannes). Veel tänapäevalgi usutakse kivi imettegevasse jõusse ja tuuakse kivi juurde haigeid, hoitakse valutavat kätt või jalga kivi vastu. Ravitoime usutakse olevat ka ojaveel ja kaldast voolaval selgeveelisel allikal – nn silmaallikal.