Saatse uus kivikirik valmis 1801. aastal ning tema nimipühakuks sai Kreekast, Ikanioni linnast pärit Suurkannataja Paraskeva. Vana kiriku asukohta tähistab uue kiriku läheduses olev kivist sammas. Kirikus saab näha vanast puukirikust pärinevate ikonostaasi detailide järgi restaureeritud "kuninglikke väravaid", mis ei ole küll enam kasutusel, kuid võimaldavad vaadelda barokset ehituskunsti. Kirikus on ka 15. sajandist pärinev kivirist, mida peetakse imettegevaks. Suurkannataja Paraskeva mälestuseks on Saatses kaks kirikupüha: päätnitsapäev (juulikuu viimasel reedel) ja rämmanipäev (10. november).